Blackie Ondersteunersbond

Almal laat ‘n voetspoor. Dieselfde maar tog ook uniek.
Aan almal wat op sy/haar unieke wyse ‘n voetspoor deur Hugenote Hoërskool en Wellington gemeenskap en omgewing gelaat het of nogsteeds maak nooi ons om deel te word van die Blackies Ondersteuners Bond om n skakel in die ketting van uitnemendheid te word.

Wat wil ons bereik / waarvoor beywer ons ons-self:
Om ons skole, en gemeenskap te bereik met opbouende inligting vanuit n neutrale databasis van skoolouers, skole, alumni, sakeondernemings of enige Wellington filantroop.

Doelstellings

  • Deur ons verbintenis wil ons die skool se kultuur van uitnemendheid ondersteun en bevorder deur die uitbou van ‘n sterk ondersteunersgroep.
  • Om oud-leerlinge, ouers, onderwysers, besighede en almal wat ‘n belang in Hugenote Hoërskool het saam te snoer in ‘n eksklusiewe netwerk van ondersteuners waar kennis, dienste en unieke vaardighede gedeel kan word tot voordeel van ons skole maar ook tot voordeel van u en u besigheid.
  • Ons wil Hugenote Hoërskool, Laer Skole en Wellington Gemeenskap en omgewing dien deur ambassadeurs te wees wat die belange wat ons dorp dra en opbou.
  • Die skool en leerders finansieel te ondersteun op verskillende vlakke soos bepaal deur die beheerliggaam.
  • Wil die sosiale kontak en samesyn tussen ondersteuners, onderwysers en personeel bevorder
  • Om die primêre kommunikasie kanaal te wees waar ons spesifieke kwaliteit nuus en sake rakend ondersteuners en oud leerders met u gaan deel.
  • Om ‘n spreekbuis te wees vir ondersteuners waar ons op ‘n gestruktureerde wyse sake van belang kan verteenwoordig by die skool.

Die ondersteuners het ten doel om Hugenote Hoërskool by te staan met:

  • Die voltooiing van die binnehuise netbalbaan.
  • Die oprigting van ‘n funksionele kafeteria.
  • Toekenning van beurse en hulp aan verdienstelike leerders en onderwysers.

BOB Komitee

President
Toni Retief

Voorsitter
Andre Gilliland

Stategiese Beplanning
Jan-Hendrik Stander

Reunies & Sosiaal
Andre Dippenaar

Addisioneel
TC Botha

Sluit aan, wees saam die verskil!

Sluit vandag aan deur die aansoekvorm af te laai, voltooi en stuur terug.