Skoolhoof

Mnr Wikus Naudé – Skoolhoof

Wikus Naudé is sedert 2016 hoof van Hugenote Hoërskool.  Hy verwerf die grade BSc (Chemie en Elektronika) en BEd Honneurs aan die PU vir CHO.

Sy missie in die lewe is:  “Wen is nie alles nie, maar die wil om te wen, is!”

We are honoured that you are considering Huguenot as a home for your child. Here we live life to the fullest and we make a difference.  Our aim is to have proud and happy staff members and learners who enjoy school. 

As multikulturele skool met Christelike waardes gee ons aan al ons kinders ‘n voorsprong in die lewe.  Prestasie is belangrik, maar elke leerder en opvoeder moet ook tot sy reg kom – almal het ‘n plek in Hugenote.  Ons leef inderdaad ons leuse, Mik Hoog.

Hugenote Hoërskool bou steeds voort op meer as 150 jaar se tradisie van uitnemendheid.  Kom ons werk en bou dan saam voort aan hierdie tradisie van uitnemende opvoeding.  Ons hoop is dat alle leerders Hugenote Hoërskool as veilige ruimte sal ervaar om hul drome te kan uitleef binne hierdie wonderlike skool.