Meer Oor Ons

Hugenote Hoërskool is ‘n dubbelmedium-staatskool geleë in Wellington in die Boland. In 2021 is die skool se leerdertal 865. Die skoolhoof is Mnr Wikus Naudé.

Hoër Jongenskool

Die jaar 1868 is die geboortejaar van die bekende Hoër Jongenskool Wellington. In 1884 verskuif die seunskool na ‘n nuwe gebou op die perseel waar die stadsaal vandag staan. Hierdie skool het drie merkwaardige hoofde gehad:

Robert MacCrone (1891 – 1906) | Fransie Roux (1906 – 1928) | Hennie Roos (1928 – 1953)

Mnr. Hennie Roos was daarna hoof van die geamalgameerde Hugenote tot 1954.

Meisieskool – Hugenote Seminarium

Dr Andrew Murray het in 1870 na Wellington gekom en versoek dat daar ‘n meisieskool gestig moet word. Hugenote Seminarium is toe in 1874 gestig en mej. AE Bliss en mej. AP Ferguson het in Januarie 1874 die eerste 40 meisies ingeskryf. Die kwessie of seuns tot die skool toegelaat moet word, het reeds in 1899 aandag gekry en in 1899 is een seun, Leopold Reinecke, as ‘n enkele uitsondering toegelaat. Die latere aansoek van SS Loubser is in 1900 geweier.

‘n Nuwe skoolgebou is in 1902 ingewy, maar dit het in 1907 afgebrand. Nadat die versekering uitbetaal het, is die basiese plan van die ou skool gebruik en sekere verbeteringe is op die nuwe planne aangebring. Die nuwe gebou is op 2 Mei 1908 geopen. Die skool het mettertyd te klein geword en die stadsaal het later die skoolsaal geword.

Amalgamasie tussen die Seminarium en die Seunskool het weer in 1940 ter sprake gekom, veral as gevolg van die afname in getalle. Op 11 Desember 1953 het die Seminarium sy deure gesluit. Na amalgamasie is die ou seunskool vir die destydse stadsaal verruil. In 1970 betrek ons die huidige skoolgebou.

Visie / Vision

Hugenote Hoërskool ontsluit die toekoms | Huguenot High School unlocks the future

Missie / Mission
Hugenote Hoërskool doen alles moontlik om leerders:
1. op akademiese, fisiese en geestelike gebied tot volle hulle potensiaal te ontwikkel
2. en so‘n voorsprong te gee sodat hulle ‘n positiewe verskil kan maak in die samelewing.

Huguenot High School endeavours to assist its learners:
1. to develop their full academic, physical and psychological potential
2. and thus give them the advantage (Vorsprung) to make a positive difference to society.

Waardes / Values

 • Respek | Respect
 • Stiptelikheid | Punctuality
 • Verantwoordelikheid | Responsibility
 • Eerlikheid | Honesty
 • Selfdissipline | Self-discipline
 • Integriteit | Integrity
 • Lojaliteit | Loyalty

Ikone / Icons

 • Waardes – Moeder Theresa
 • Sport – Frankie Horn
 • Gemeenskap – Nelson Mandela
 • Akademie – Prof. Geo Quinot
 • Kultuur – Breyten Breytenbach

Erekode / Code Of Honor
Aangepas uit Erekode van Hoër Jongenskool van 1868

 • Ek vrees my Skepper en eer my ouers.
 • Ek hou die naam en leuse van my skool hoog omdat ek myself en my medemens respekteer.
 • Ek glo aan stiptelikheid, verantwoordelikheid en aanspreeklikheid.
 • Ek beskou my medeleerders as my vriende aan wie ek hulp, bemoediging en lojaliteit verskuldig is.
 • Ek glo in integriteit en pligsgetrouheid.
 • Ek eerbiedig die waarheid, want my woord is my eer.
 • Selfdissipline en selfbeheersing is vir my vanselfsprekend.
 • My strewe in alles is “MIK HOOG”.

Skoollied / School Song
Teen die blou van trotse berge daal ‘n berghang groen en sag. Na ‘n sondeurdrenkte aarde waar die lewe lê en wag. Om te bot en bloei in boorde ons tot wasdom laat gedy. In ‘n skool wat deur die jare, trou aan hoë roeping bly.
Al ons dank en eer en hulde aan ‘n edele simbool van ‘n mooi en vrugbaar lewe: Hugenote Hoërskool!

‘Neath the blue of craggy mountains sloping from a hillside green, In a sun-drenched golden valley dwell life and growth unseen; To bloom in tree and vine, waxing in the heart of youth. In a school for ever aiming high at goodness and at truth. We’ll ever sing, fair Huguenot of the love to thee we owe, ‘Tis of faith and hope and courage Our symbol, Huguenot!

Fasiliteite / Facilities
Bo en behalwe die gewone onderriglokale beskik Hugenote Hoërskool oor die volgende fasiliteite:

 • Internet in alle klasse
 • Dataprojektors in alle klasse
 • Klasse met elektroniese witborde
 • 3 wetenskaplaboratoriums
 • 3 biologielaboratoriums
 • Ggoed toegeruste Verbruikerstudielokaal
 • 4 volledig toegeruste rekenaarsentrums vir die onderrig van  rekenaartoepassingstegnologie
 • skoolsaal met sysaal wat ook vir liggaamsopvoedingsessies gebruik kan word.

Our beautiful terrain offers the following:

 • Covered pavilion seating 1000 people
 • Clubhouse with satellite reception overlooking the rugbyfields
 • Cloakrooms
 • Practice field with warming-up apparatus
 • 3 rugby fields
 • Athletics track
 • 2 cricket fields
 • 7 cricket nets
 • 25m swimming pool
 • 8 netball courts (1 covered)
 • 5 tennis courts
 • Tennis practice wall
 • 2 grass hockey field
 • Astro field
 • Gymnasium